Actueel

OV en druk op de ruimte

De provincie Utrecht is de draaischijf van Nederland, en een voor werken en wonen aantrekkelijk vestigingsgebied. Wonen, werken en dus mobiliteit zullen blijven groeien. Hoe vang je zoveel mogelijk van die groei op met OV, hoe ontlast je Utrecht CS en hoe houd je een groot werkgebied als Utrecht Science Park bereikbaar? Ziehier een grote opgave die vorm krijgt in de regionale uitwerking Midden-Nederland van het Toekomstbeeld Openbaar Vervoer, zie www.overstappennaar 2040.nl. Bij die regionale uitwerking ben ik sinds april 2019 betrokken, waarbij inhoud even belangrijk is als proces. Het is tenslotte een veld met veel spelers!

Hoe houd je voorzieningen op het platteland bereikbaar?

Per auto, zal veelal het antwoord zijn. Spannender is die vraag voor hen die geen auto hebben of ter beschikking hebben. Naarmate in vele regio's het platteland leger en/of grijzer wordt, wordt deze vraag urgenter. Ik ben erbij betrokken geweest vanuit mijn werk als interim-hoofd OV in Fryslân, en vandaar uit betrokkenheid bij OV-Toekomstbeeld, zie overstappennaar2040.nl. En vanaf oktober 2017 tot november 2018 als projectleider Anders benutten, in opdracht van de provincie Drenthe, maar in samenwerking met de andere noordelijke provincies en het ministerie van I&M, zie andersbenutten.nl. Een uitdaging, die deels niet eens over mobiliteit gaat, en voorzover wel over mobiliteit, zeker niet alleen over Openbaar Vervoer. Een urgent onderwerp, waarvan ik hoop dat het in de uitwerking door provincies en Rijk goed opgepakt wordt!

Fysiek zichtbaar

Met alle verschillen hebben mijn eerdere werkzaamheden iets gemeen: ze resulteren in iets dat fysiek zichtbaar is, of het nu rijdt, er staat of vaart. Natuurlijk doe je niets alleen, maar het bijdragen aan zaken die je fysiek kan zien is voor mij wel mijn "drive".